Ahmet Halit DURUSOY Durusoy

PHP str_ireplace() Fonksiyonu Nedir Tanımı, Nasıl Kullanılır, Örneklerle

3 dakika 127 30
1 yıl önce yazıldı.
PHP str_ireplace() fonksiyonu, PHP'de sık kullanılan bir string işlem fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dize içindeki belirli bir metin parçasını diğer bir metin parçası ile değiştirir. Bu makalede, str_ireplace() fonksiyonunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.
PHP str_ireplace() fonksiyonu, PHP'de sık kullanılan bir string işlem fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dize içindeki belirli bir metin parçasını diğer bir metin parçası ile değiştirir. Bu makalede, str_ireplace() fonksiyonunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

PHP str_ireplace() fonksiyonu, PHP'de sık kullanılan bir string işlem fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dize içindeki belirli bir metin parçasını diğer bir metin parçası ile değiştirir. Bu makalede, str_ireplace() fonksiyonunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

PHP str_ireplace() Fonksiyonu Nedir?

PHP str_ireplace() fonksiyonu, bir dize içinde belirli bir metin parçasını diğer bir metin parçası ile değiştirmek için kullanılan bir string işlem fonksiyonudur. Bu fonksiyon, büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan metin parçasını değiştirir. Yani, str_replace() fonksiyonundan farklı olarak, büyük/küçük harf duyarlılığına gerek yoktur.

PHP str_ireplace() Fonksiyonunun Kullanımı

str_ireplace() fonksiyonu, aşağıdaki gibi kullanılabilir:

<?php

$string = "Merhaba dünya!";
$degistirilmisString = str_ireplace("dünya", "PHP", $string);
echo $degistirilmisString;

?>

Yukarıdaki örnekte, "Merhaba dünya!" dizesindeki "dünya" kelimesi "PHP" ile değiştirilir. Sonuç olarak, "Merhaba PHP!" dizesi oluşur ve ekrana yazdırılır.

str_ireplace() fonksiyonu, dizi şeklinde de kullanılabilir. Örneğin:

<?php

$string = "Bugün hava çok güzel!";
$degisimler = array("Bugün" => "Dün", "çok" => "pek");
$degistirilmisString = str_ireplace(array_keys($degisimler), array_values($degisimler), $string);
echo $degistirilmisString;

?>

Yukarıdaki örnekte, "Bugün hava çok güzel!" dizesindeki "Bugün" kelimesi "Dün" ve "çok" kelimesi "pek" ile değiştirilir. Sonuç olarak, "Dün hava pek güzel!" dizesi oluşur ve ekrana yazdırılır.

Konu Etiketleri


Kodlama, dışarıdan bakıldığında büyük bir karmaşa gibi görünebilir ama bir programcı, içindeki düzeni görür.

Anonymous