Ahmet Halit DURUSOY Durusoy

PHP ord() Fonksiyonu - Karakterin ASCII Kodunu Döndürme

3 dakika 127 30
1 yıl önce yazıldı.
PHP ord() fonksiyonu, bir karakterin ASCII kodunu döndürmek için kullanılır. Bu makalede, PHP ord() fonksiyonunun kullanımı ve özellikleri detaylı bir şekilde açıklanarak, karakterlerin ASCII kodlarının nasıl bulunabileceği ve örneklerle gösterilmiştir.
PHP ord() fonksiyonu, bir karakterin ASCII kodunu döndürmek için kullanılır. Bu makalede, PHP ord() fonksiyonunun kullanımı ve özellikleri detaylı bir şekilde açıklanarak, karakterlerin ASCII kodlarının nasıl bulunabileceği ve örneklerle gösterilmiştir.

PHP ord() fonksiyonu, bir karakterin ASCII kodunu döndürmek için kullanılır. Bu makalede, PHP ord() fonksiyonunun kullanımı ve özellikleri detaylı bir şekilde açıklanarak, karakterlerin ASCII kodlarının nasıl bulunabileceği ve örneklerle gösterilmiştir.

PHP ord() fonksiyonu, bir karakterin ASCII kodunu döndürmek için kullanılır. ASCII (American Standard Code for Information Interchange), karakterlerin sayısal bir değerle temsil edilmesi için kullanılan bir karakter kodlama sistemidir. Her bir karakter, 7 bitlik bir sayısal değerle temsil edilir ve toplamda 128 karakter bulunur.

Örneğin, "A" harfi ASCII kodu olarak 65 değerini alırken, "a" harfi 97 değerini alır. PHP ord() fonksiyonu bu kodlama sistemine uygun olarak, bir karakterin ASCII kodunu bulmak için kullanılır.

PHP ord() fonksiyonu, aşağıdaki parametreleri kabul eder:

  • string: Kodu bulunacak karakter.

Aşağıda, PHP ord() fonksiyonunun kullanımı ve örnekleri verilmiştir:

<?php
    echo ord("A"); // 65

    $character = "B";
    echo "Karakter \"$character\"nin ASCII kodu: " . ord($character); // Karakter "B"nin ASCII kodu: 66
?>

Yukarıdaki örnekte, ilk olarak "A" karakterinin ASCII kodu, ord() fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılmıştır. İkinci örnekte, $character değişkenine "B" karakteri atanmış ve ord() fonksiyonu kullanılarak bu karakterin ASCII kodu ekrana yazdırılmıştır.

PHP ord() fonksiyonu, özellikle metin işleme ve veri işleme uygulamalarında kullanışlı bir fonksiyondur. Örneğin, bir metin belgesindeki karakterlerin ASCII kodlarını bulmak için kullanılabilir veya bir karakterin büyük harf olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Konu Etiketleri


Zorlukların üstesinden gelmek, bizi daha güçlü kılar ve başarıya giden yolu açar.

Anonymous