Ahmet Halit DURUSOY Durusoy

PHP' de Artırma ve Azaltma Operatörleri

7 dakika 127 30
1 yıl önce yazıldı.
PHP' de arttırma ve zalatma operatörleri (++ veya --) kullanarak hızlı bir şekilde bir değeri eksiltip artırmamıza yardımcı olur.
PHP' de arttırma ve zalatma operatörleri (++ veya --) kullanarak hızlı bir şekilde bir değeri eksiltip artırmamıza yardımcı olur.

PHP' de her hangi bir değeri 1 artırmak yada azaltmak istersek bu operatörlerden faydalanırız. Fakat bu operatörlerin değişkenin neresinde olduğu oldukça önemlidir. Çünkü bu operatörler önünde ya da sonunda olması durumunda değişiklik göstermektedir. Öncelikle aşağıda yer alan kullanımlara bir göz atın.

NOT: Bu aşağıdaki kullanımı görmüş olduğunuz PHP MANTIKSAL OPERATÖRLER sadece değişkenlerde kullanılabilmektedir. Herhangi bir sayının sonuna aşağıdaki operatörleri ekleyerek kullanamazsınız.

PHP Mantıksal Operatör PHP Mantıksal Operatör İşlem PHP Mantıksal Operatör Sonuç
++$x İŞLEM ÖNCESİ ARTTIRMA Değeri 1 artırılmış şekilde $x değerini döndürür.
$x++ İŞLEM SONRASI ARTTIRMA $x değerini döndürür ve daha sonra $x in değerini bir artırır.
--$x İŞLEM ÖNCESİ AZALTMA Değeri 1 azaltılmış şekilde $x değerini döndürür.
$x-- İŞLEM SONRASI AZALTMA $x değerini döndürür ve daha sonra $x in değerini bir azaltır.

PHP' de işlem öncesi artırma operatörünün kullanımı (++$x)

İşlem öncesi artırma operatörü kullanıldığı zaman değer işlemden önce 1 artırılmış olur. Yani siz değişkenin değeri ile değil 1 artırılmış hali ile işlem yapmış olursunuz. Örnek olarak;

<?php

  $x = 1;
  echo ++$x; # Ekrana çıktısı 2 olacaktır
  echo $x; # Ekrana çıktısı yine 2 olacaktır çünkü değerin değeri artık 2 dir

?>

PHP' de işlem sonrası artırma operatörünün kullanımı ($x++)

İşlem sonrası artırma operatörü kullanıldığın da değer işlemden sonra 1 artırılmış olur. Yani siz işleminizi yapar tamamlarsınız değer 1 artırılmış olur. Örnek olarak;

<?php
  
  $x = 1;
  echo $x++; # Ekran çıktı: 1
  echo $x; # Ekran çıktı: 2 olacaktır çünkü işlem yapılmış ve değer değişmiştir.
  
?>

PHP' de işlem öncesi azaltma operatörü kullanımı (--$x)

İşlem öncesi azaltma operatörü kullanıldığı zaman değer işlemden önce 1 azaltılmış olur. Yani siz değişkenin değeri ile değil 1 azaltılmış hali ile işlem yapmış olursunuz. Örnek olarak;

<?php

  $x = 2;
  echo --$x; # Ekran çıktısı : 1
  echo $x; # Ekran çıktısı: 1 Çünkü işlem bitmiş ve değer 1 azaltılmıştır.

?>

PHP' de işlem sonrası artırma Operatörü ($x--)

Değişkenin değerini azalttığınızda ekrana yazdırmak istediğinizde ekrana yazacağı değer önce değişkenin mevcut değerini yazdırır. Sonraki işlemde ise değeri 1 azaltılmış olarak ekrana yazdıracaktır.

<?php
  
  $x = 3;
  echo $x--; # Ekran Çıktısı: 3
  echo $x; # Ekran Çıktısı: 2 çünkü işlem bitmiş olup yeni değeri ekrana yazdırır.
  
?>

Yukarıdaki görmüş olduğumuz Mantıksal Operatörler şuan için ne kadar mantıksız gelsede kullanıma başladıkça mantıklı gecelecektir. :) Özellikle for döngüsünde kullanacağız.


Kodlama, sabır gerektiren bir işlemdir. Bazen saatlerce bir hatayı bulmak için uğraşmanız gerekebilir ama sonunda başardığınızda, büyük bir memnuniyet duyarsınız.

Anonymous