Ahmet Halit DURUSOY Durusoy

HTML Yazı Arası Boşluk Koyma

4 dakika 127 30
9 ay önce yazıldı.
HTML belgelerinde metinler arasına boşluk eklemek için <br> etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiket, metinlerinizi düzenlemek ve daha iyi okunabilirlik sağlamak için kullanışlıdır.
HTML belgelerinde metinler arasına boşluk eklemek için <br> etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiket, metinlerinizi düzenlemek ve daha iyi okunabilirlik sağlamak için kullanışlıdır.

HTML, web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. Metinleri biçimlendirmek ve düzenlemek için kullanılan birçok özellik sunar, ancak boşluklarla ilgili bazı özel davranışları vardır. İşte HTML'de yazı arası boşluklarla ilgili bazı önemli bilgiler:

1. Normal Boşluk

HTML'de metinler arasında boşluk bırakmak için en yaygın kullanılan yöntem normal boşluk karakterini kullanmaktır.

Örneğin:

<p>Bu bir metin örneğidir. İşte bir boşluk.</p>

Bu kodda, metinler arasında bir boşluk bırakmak için "İşte bir boşluk." cümlesi ile "<p>" etiketi arasında normal boşluk kullanılmıştır.

2.   (Non-Breaking Space)

Bir metin içinde birden fazla boşluk eklemek veya boşlukları korumak istiyorsanız, " " kodunu kullanabilirsiniz. Bu kod, normal bir boşluğa benzese de tarayıcılar tarafından birden fazla boşluk veya kesintisiz boşluk olarak işlenir.

Örneğin:

<p>Bu&nbsp;&nbsp;&nbsp;çoklu&nbsp;&nbsp;&nbsp;boşlukları&nbsp;&nbsp;&nbsp;korur.</p>

3. <pre> Etiketi (Preformatted Text)

Metinlerin düzenini tamamen korumak için "<pre>" (preformatted) etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiket içindeki boşluklar ve girintiler tam olarak korunur.

Örneğin:

<pre>
  Bu
  çoklu
  boşlukları
  ve
  girintileri
  korur.
</pre>

4. CSS ile Boşluk Biçimlendirme

HTML'de metin biçimlendirmenin yanı sıra, CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak boşlukları özelleştirebilirsiniz. Margin ve padding gibi CSS özellikleri, metinlerin ve diğer HTML öğelerinin çevresindeki boşluğu belirlemenize olanak tanır.

Örnek:

<style>
  p {
    margin: 10px;
    padding: 5px;
  }
</style>

Bu CSS kodu, "<p>" etiketi içindeki metinlerin etrafında 10 piksel margin ve 5 piksel padding boşluğu bırakır.

HTML ve CSS, web sayfalarının görünümünü ve düzenini kontrol etmek için güçlü araçlardır. Doğru boşluk yönetimi, metinlerin okunabilirliğini artırmanın ve sayfanızın estetik görünümünü iyileştirmenin önemli bir parçasıdır.


Kodlama, bir fikri hayata geçirme sürecidir. İlk başta bir düşünce olarak başlayan bir şeyi gerçekleştirirsiniz.

Anonymous